Mindfulness

Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että arvostelemme tai analysoimme omaa sisäistä tai ulkoista kokemustamme millään lailla. Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan kykyä keskittyä meneillään olevaan hetkeen.

Meillä kaikilla on taipumus miettiä menneitä ja suunnitella tulevaa sen sijaan, että eläisimme täysin aistein nykyhetkessä. Tietoisesti läsnä olevina voimme valita, mihin suuntaamme huomiomme sen sijaan, että mielemme siirtyy kohteesta toiseen hallitsemattomasti. Läsnäolo on samalla lempeää uteliaisuutta ja avoimuutta itseään ja ympäröivää maailmaa kohtaan.

MITÄ HYÖTYÄ ON TIETOISUUSTAIDOISTA

Tietoista läsnäoloa on tutkittu paljon ja sen tehokkuus on todettu sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia edesauttavana tekijänä.

Tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen on avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä. Sen lisäksi se voi olla monelle avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. On havaittu, että läsnäolotaitojen säännöllinen harjoittaminen tukee myös fyysistä terveyttä. Aikuisten ohella lasten ja nuorten on todettu hyötyvän tietoisen läsnäolon harjoituksista ja saavan niistä apua keskittymiseen, rauhoittumiseen, tunteiden säätelyyn ja oppimiseen.

MUITA USEIN HAVAITTUJA VAIKUTUKSIA OVAT:
  • Lisää luovuutta ja positiivisia tunteita
  • Kehittää oppimiskykyä ja parantaa muistia
  • Kehittää vuorovaikutustaitoja
  • Vahvistaa itsetuntoa ja itsetuntemusta
  • Lisää stressinhallintataitoja
  • Kehittää kykyä rentoutua
  • Lisää kykyä hyväksyä itsensä sellaisena kuin on
  • Auttaa vähentämään erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita
  • Lisää elämäniloa

TIETOISTA LÄSNÄOLOA VOI KEHITTÄÄ HARJOITUSTEN AVULLA

Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten harjoitusten avulla. Tyypillisimpiä ovat hengitykseen tai aistihavaintoihin keskittyminen. Harjoitusten tarkoituksena on rauhoittua ja oppia tiedostamaan omia tunteita, ajatuksia ja aistimuksia, sekä hyväksymään ne sellaisena kuin ne tässä hetkessä ilmenevät. Myötätunnon kehittyminen omaa itseä kohtaan on osa tietoisuustaitojen harjoitusta.

Harjoituksen kautta voi oppia huomaamaan, että ajatukset ja tunnetilat ovat ohimeneviä ilmiöitä, jotka muuttuvat jatkuvasti.

Läsnäoloharjoitusten tavoitteena on, että juuri tässä hetkessä pystyisi olemaan samaan aikaan sekä rentona että valppaana. Tavoite ei ole se, että harjoitus toimisi pelkän rentoutuksen tapaan. Tarkoituksena on sitä vastoin, että harjoitus auttaa avautumaan tähän hetkeen – ja olemaan läsnä eri aisteilla.